معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی جزئیات نخستین نشست تخصصی معاونان و کارشناسان پژوهشی واحدهای استانی این دانشگاه را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر امید بزرگ حداد گفت: با توجه به برگزاری اولین نشست تخصصی معاونان و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه در 13 بهمن‌ماه پیشنهاداتی مطرح شد که درحال بررسی هستند.

جزئیات پیشنهادات مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

1.  اختصاص حداقل یک کارشناس امور پژوهش و فناوری در واحدهای استانی.

2.  تدوین تقویم پژوهش و فناوری و اعلام برنامه های اولویت دار ستاد مرکزی دانشگاه.

3.  ابلاغ به موقع بودجه پژوهش و فناوری واحدهای استانی.

4.  تفویض اختیار برخی امور حوزه پژوهش و فناوری به واحدهای استانی.

5.  حائز اهمیت قراردادن فعالیت های پژوهشی در گسترش دوره های در حال اجرای مراکز و همچنین بازنگری در شاخص های ارزیابی و ارتقای مدرسان و متقاضیان تدریس.

6.  تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مشاغل و شناسایی مشاغل بومی و منطقه‌ای هر استان، جهت تدوین برنامه های درسی جدید (تکپودمان ها و دوره های بلندمدت).

7.  امکان برون سپاری برخی زیرساخت های سامانه سجاد.

8.  حمایت از تبدیل ایده بهتر و تجاری سازی آنها با راه اندازی مراکز رشد و ایجاد شرکت های دانش بنیان در این مراکز.

9.  پشتیبانی بیشتر از سامانه های الکترونیک دانشگاه.

10.  اختصاص بودجه برای حمایت از پژوهشگران و فن آوران و نیز طرح های پژوهشی.

11.  سازماندهی و تدوین دستورالعمل درخصوص واحدهای درسی کاربینی و کارورزی.

برچسب‌ها
پیغام خطا