دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی دکتر امیراحمد دهقانی را به عنوان رئیس واحد استانی گلستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، متن حکم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به شرح زیر می باشد:

جناب آقای دکتر امیراحمد دهقانی

سلام علیکم؛

         پیرو حکم شماره 95/36975/م مورخ 1395/8/23 نظر به مراتب تعهد و تجارب اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ سرپرستی به مدت 2 سال به سمت « رئیس واحد استانی گلستان» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری صمیمانه سایر همکاران محترم دانشگاه، در انجام وظایف محوله، موفق و مؤید باشید.

برچسب‌ها
پیغام خطا