با حکم دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی منصوب شد

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی دکتر ملک محمد نجفی را به سمت «سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی» منصوب کرد.

متن کامل حکم انتصاب دکتر ملک محمد نجفی به سمت «سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی» به شرح زیر است:

"جناب آقای دکتر ملک محمد نجفی

نظر به مراتب دانش، تجربه، تبعیت پذیری، تخصص و تعامل ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت  «سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی» منصوب می شوید.

واقفید که علم و فن آوری به مثابه بنیان های اصلی توسعه پایدار، امکان بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی کشور را بیش از پیش فراهم می سازد. با عنایت به مسئولیت های خطیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تربیت نیروی کار ماهر و متخصص کشور در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی، شایسته است با بکارگیری درست از کلیه منابع و ظرفیت های موجود و خلق فرصت های جدید در چارچوب وظایف و ماموریت های نظام آموزش عالی کشور نسبت به تحقق ماموریت های محوله اقدام فرمایید.

انتظار می رود واحدهای تابعه بویژه سازمان های بهزیستی و تامین اجتماعی و سایر مراکز علمی و پژوهشی، همکاری اثربخش و سازنده ای را جهت دستیابی به اهداف و مسئولیت های تعریف شده به عمل آورند.

علی ربیعی"

لازم به ذکر است، ملک محمد نجفی، پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. 

برچسب‌ها
پیغام خطا