درسال 1396

مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی واگذار می شوند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اولویت ما اصلاح نسبت های دانشجویان کاردانی و کارشناسی این دانشگاه است و این روند در سال 96 نیز با جدیت دنبال می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به نقل از سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید گفت: درحال اصلاح نسبت های دانشجویان کاردانی به کارشناسی در مراکز این دانشگاه هستیم چراکه باید حد اکثر 30 تا 35 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی و بقیه در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل باشند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه سال 95 سال خوبی برای این دانشگاه بود، افزود: برای این دانشگاه زحمات زیادی کشیده شده است که این زحمات مدیون مدیران مختلف این دانشگاه بوده است.

دکتر امید اضافه کرد: در سال 95 شاهد تشکیل 2 جلسه شورای مرکزی دانشگاه پس از گذشت 8 سال و 2 جلسه هیات امنا بودیم که در این جلسات مصوبات مفیدی داشتیم.

وی عنوان کرد: به طور مثال در این جلسات آیین نامه های نظارت و ارزیابی، برنامه ریزی درسی، پذیرش دانشجوی خارجی و تاسیس مراکز دانشگاه در خارج از کشور به تصویب رسید.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: مصوبات مختلف جلسات شورای مرکزی و هیات امنا این دانشگاه نشان می دهد که مجموعه وزارت علوم به این دانشگاه اعتماد لازم را دارد.

دکتر امید تاکید کرد: نشست روسای واحدهای استانی  به عنوان  شورای دانشگاه  می باشد و این نشست ها در سال آینده بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولویت و هدف دانشگاه جامع علمی کاربردی تربیت نیروی متخصص و کارآفرین است، اظهار داشت: در این راستا نیازمند محتوای آموزشی مناسب، مدرسان متخصص و خبره، مراکز آموزشی تخصصی، زیرساخت های لازم و نظارت و ارزیابی متناسب هستیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: این دانشگاه دستاوردها و پیشرفت های مختلفی داشته است به طور مثال در حوزه برنامه های درسی تلاش های خوبی صورت گرفته و از دیگر دانشگاه های کشور جلوتر هستیم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

دکتر امید با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار کد مدرسی در این دانشگاه گفت: طی سال های گذشته مدرسان زیادی در مراکز این دانشگاه جذب شده اند که برخی از این افراد توانایی تربیت دانشجویان کارآفرین و مهارتی را ندارند.

وی اظهار داشت: این دانشگاه دارای هزار و 70 مرکز آموزشی است که اگر نظارت متناسب و مستمر برای این مراکز وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات موجود این مراکز برطرف خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به برنامه های دانشگاه برای سال 96 گفت: از شورای مرکزی و هیات امنا دانشگاه مجوز مربوط به واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه را اخذ کرده ایم.

دکتر امید ادامه داد: بنابراین اکنون اجازه داریم 23 مرکز وابسته این دانشگاه را واگذار کنیم ولی ممکن است برخی از مراکز فعلا حفظ شوند.

وی خاطرنشان کرد: این مراکز می توانند به بخش خصوصی، دولتی و نهادهای عمومی واگذار شوند و اکنون نیز متقاضیان زیادی برای واگذاری این مراکز وجود دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: دستورالعمل واگذاری مراکز وابسته به این دانشگاه تدوین شده است.

دکتر امید اضافه کرد: درحال حاضر حدود 100 مرکز این دانشگاه غیر فعال هستند که در سال جدید این مراکز تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به اصلاح روند جذب مدرسان در دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: برای اولین بار روند جذب مدرسان به واحدهای استانی واگذار شده و براین اساس نیز هیات های جذب استانی و هیات جذب مرکزی دانشگاه فعال شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان کرد: آیین نامه مربوط به جذب مدرسان تدوین شد و براین اساس فراخوان جذب مدرسان نیز اعلام شد.

دکتر امید اضافه کرد: برای بهبود سطح کیفی این دانشگاه واحدهای استانی باید پالایش و ارزیابی مدرسان فعلی خود را به صورت مستمر انجام دهند و اگر مدرسی پس از دونیمسال غیرفعال باشد باید حذف شود.

وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار در واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: طی روزهای آینده ساختار مربوط به واحدهای استانی نیز تدوین خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: ارتقاء سامانه های دانشگاه از دیگر اولویت های این دانشگاه است که آغاز شده و در سال 96 نیز به صورت جدی دنبال و تکمیل خواهد شد.

وی گفت: با ارتقاء سامانه های دانشگاه می توانیم زمینه استقرار نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی را در سراسر کشور فراهم کنیم.


برچسب‌ها
پیغام خطا